sluiten

afspraak maken

Service

Na aankoop
van uw lenzen

Hier vindt u meer informatie over uw aankoop en de garantievoorwaarden.

10 punten aftekenlijst

De contactlensspecialisten van Saton Optiek werken conform strenge protocollen inzake controle en aflevering van uw contactlenzen en hanteren daarvoor een 10-puntscontrole. Hierdoor bent u verzekerd van een hoogstaand product waaraan wij alles gedaan hebben om de kwaliteit te waarborgen. U kunt ervan uitgaan dat uw contactlenzen zijn gecontroleerd op de volgende punten:

Controle op 10 punten

Algemeen

 • Juiste merk & type contactlenzen
 • Sterkte
 • Kromming
 • Diameter & optische zone
 • Materiaal

Contactlenzen

 • Juiste aantal voor periode
 • Bijbehorende contactlensvloeistof
 • Nieuw etui indien nodig

Aflevering

 • Uitleg garantie & service
 • Uitleg onderhoud

Instructie contactlenzen

Bekijk de instuctievideo's voor het inzetten en uithalen van uw contactlenzen
Ga naar de instructie

Garantie & servicevoorwaarden contactlenzen

Algemeen

 • De garantie- en servicevoorwaarden zijn van toepassing bij alle vestigingen van Saton Optiek.
 • Deze bepalingen vervallen bij tussenkomst van derden zonder toestemming van Saton Optiek.
 • De garantie- en servicevoorwaarden gelden niet voor schadegevallen die reeds door een verzekering zijn of worden gedekt.
 • Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van toepassing. Lees hier de Algemene Leveringsvoorwaarden.
 • Saton Optiek behoudt zich het recht voor de garantie & servicevoorwaarden te wijzigen. Alle vermelde condities gelden per 1 april 2006.

Garantievoorwaarden contactlenzen en verzorgingsproducten

 • De garantie geldt gedurende twee maanden na aflevering van uw contactlenzen en/of verzorgingsproducten. De ingangsdatum komt overeen met de datum van afrekening.
 • Uw contactlenzen en /of verzorgingsproducten zijn gedurende de garantieperiode gegarandeerd tegen alle fabricagefouten.
 • Garantievervanging geldt uitsluitend voor identieke verzorgingsproducten en contactlenzen met dezelfde sterkte en uitvoering.
 • Garantievervanging geldt voor maximaal de oorspronkelijke aanschafwaarde. Tussentijdse prijsverhogingen worden doorberekend.
 • Restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk.

Servicevoorwaarden contactlenzen en verzorgingsproducten

 • Indien uw contactlenzen binnen twee maanden na aankoop niet naar tevredenheid zijn, kunnen deze worden geretourneerd tegen 70 % van de aanschafwaarde of voor 100 % worden vervangen door een montuur & glazen mits deze de oorspronkelijke aanschafprijs niet te boven gaan.