sluiten

afspraak maken

Zorg voor uw bril

Garantie bij Saton Optiek

Alle brillen van Saton Optiek zijn twee jaar gegarandeerd tegen productie- en/of montagefouten. Deze garantie geldt vanzelfsprekend alleen voor monturen die identiek zijn aan het montuur vermeld op de factuur. Deze garantie geldt ook voor brillenglazen.

Bekijk de Algemene Voorwaarden

Vergoeding

Wanneer het montuur of de brillenglazen in geval van garantie vervangen dienen te worden vergoeden we het gehele bedrag van het montuur of de brillenglazen dat vervangen moet worden. Mocht het nieuwe product over het te vergoede bedrag heen gaan dan brengen we dit in mindering van het aankoopbedrag. Restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk.

Algemene voorwaarden

De garantievoorwaarden zijn van toepassing bij alle vestigingen van Saton Optiek. De garantievoorwaarden vervallen bij tussenkomst van een derde zonder toestemming van Saton Optiek. De garantie- en servicevoorwaarden gelden niet voor schadegevallen die reeds door de verzekering zijn of worden gedekt. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van toepassing.

Bekijk de Algemene Voorwaarden
 • De garantie- en servicevoorwaarden zijn van toepassing bij alle vestigingen van Saton Optiek.
 • Deze bepalingen vervallen indien een reparatie aan uw bril is verricht door derden zonder toestemming van Saton Optiek.
 • De garantie- en servicevoorwaarden gelden niet voor schadegevallen die reeds door een verzekering zijn of worden gedekt.
 • Saton Optiek behoudt zich het recht voor de garantie & servicevoorwaarden te wijzigen. Alle vermelde condities gelden per 1 april 2006.

Garantievoorwaarden monturen en brillenglazen

 • De garantie geldt gedurende twee jaar na levering van uw bril en/of brillenglazen. De ingangsdatum komt overeen met de datum van afrekening.
 • Uw montuur en /of (bijbehorende) glazen zijn gedurende de garantieperiode gegarandeerd tegen alle fabricage- en montagefouten.
 • Garantievervanging geldt uitsluitend voor een identiek montuur en / of voor glazen met dezelfde sterkte en uitvoering.
 • Garantievervanging geldt voor maximaal de oorspronkelijke aanschafwaarde. Tussentijdse prijsverhogingen worden doorberekend.
 • Restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk.

Servicevoorwaarden monturen en brillenglazen

 • De service geldt eveneens gedurende twee jaar na levering van uw bril en/of brillenglazen. De ingangsdatum komt overeen met de datum van afrekening.
 • Indien uw complete bril binnen vier weken na aankoop niet naar tevredenheid is, en onbeschadigd is, wordt deze gratis vervangen. De brillenglazen dienen wel van dezelfde sterkte en materiaalsoort te zijn en de oorspronkelijke aanschafprijs niet te boven te gaan. De bril of glazen mogen niet beschadigd zijn.
 • Bij glas- en/of montuurbreuk of beschadiging met noodzakelijke vervanging van onderdelen tot gevolg heeft u recht op de volgende korting: 1e halfjaar 70%; 2e halfjaar 50%; 3e halfjaar 30%; 4e halfjaar 10%.